Vlaio

KMO-portefeuille
Erkend dienstverlener advies


De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maakt de Vlaamse overheid het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen (www.vlaio.be). 

NIEUW: verhoogde steun voor cybersecurity opleiding of advies. 
Sinds kort kan je als kleine of middelgrote onderneming voor beperkte cybersecurity trajecten een hoger steunpercentage krijgen. Als kleine onderneming geniet je van een hogere tussenkomst van 45%. Middelgrote ondernemingen: 35%. Tot maximaal € 7.500 per jaar.

Om in het kader van de KMO-portefeuille adviesdiensten te kunnen verlenen aan kmo’s of zelfstandigen is Brenso als dienstverlener geregistreerd bij de Vlaamse overheid.

Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Daarnaast wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken.