KMO Automation (BPA)


Zoekt U ook continu naar een manier om uw bedrijfsprocessen te verbeteren?

Uiteraard horen daar ook het digitaliseren van van documenten bij, de stroomlijning van workflows, continue monitoring van capaciteit, voorraad en volumes.

Brenso levert één geïntegreerde tool, modules op maat, aangepast aan de noden van uw bedrijf:

Overzicht diensten

 1 

Identificatie van de processen die geautomatiseerd kunnen worden.

 2 & 3 

Analyse huidige processen en bepalen van de automatiserings mogelijkheden.

Definitie doelen en verwachte resultaten van de automatisering.

 4 

Keuze geschikte automatiseringsoplossing en evaluatie op haalbaarheid.

 5 

Uitwerken processen, taken en verantwoordelijkheden in het automatiseringsproces.

 6 

Ontwikkelling en implementatie automatiseringsoplossing.

 7 

Test automatisering en correctie eventuele problemen.

 8 & 9

Implementatie van de automatisering in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Continu bewaken en verbeteren van de automatisering.

 10 

Regelmatige evaluatie van de resultaten en verbeteren waar nodig.