KMO Audit


Wat is de toestand van uw ICT omgeving?
Wat kan beter en binnen welk budget?

Een ICT audit is een diepgaande analyse van de bedrijfsomgeving en brengt alle hardware, software, infrastructuur en procedures in kaart. Op basis van een gedetailleerd verslag doen we aanbevelingen om uw organisatie te helpen in het bereiken van haar doelen.

Continue ondersteuning kan met of zonder SLA overeenkomst en onderhoudscontracten.

Brenso onderzoekt en brengt in kaart:

  • ICT architectuur en data management
  • Netwerkbeveiliging en firewallbeleid
  • Cloud -diensten en -beveiliging
  • Compliance met gegevensbeschermingswetgeving
  • Systeem- en netwerkprestaties
  • Mobiele toegang en appbeveiliging
  • Beveiliging van computers en mobiele apparaten
  • Continu├»teit van de bedrijfsvoering en disaster recovery
  • Beheer en onderhoud van hardware en software
  • Beleid voor toegang en gebruik van ICT middelen en gegevens.

Overzicht diensten